Spájame spoločné hodnoty

Členmi Asociácie obchodníkov s cennými papiermi sú najvýznamnejšie spoločnosti domáceho kapitálového trhu vlastniace oprávnenie na poskytovanie investičných služieb. Členovia asociácie sa zaviazali dodržiavať Etický kódex člena AOCP.J&T Banka

 • Tel.:         +421 908 999 805
 • E-mail:     jt@banka.sk
 • Ulica:       Dvořakovo nábrežie 8
 • Mesto:     821 02 Bratislava

ČSOB

 • Tel.:         02 596 68 430
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       Michalská 18
 • Mesto:      815 63 Bratislava

Privatbanka

 • Tel.:         02 322 66 611
 • E-mail:     zelina@privatbanka.sk
 • Ulica:       Einsteinova 25
 • Mesto:     851 01 Bratislava

sab

 • Tel.:         0904 792 201
 • E-mail:      info@sabocp.sk
 • Ulica:       Hodžovo nám. 1A
 • Mesto:     811 06 Bratislava

International Investment Platform

 • Tel.:         +421 232 222 600
 • E-mail:     recepcia@1cornhill.com
 • Ulica:        Einsteinova 24
 • Mesto:     851 01 Bratislava

PRIVESTO CAPITAL

 • Tel.:         +421 947 930 111
 • E-mail:     p.lukac@apollo-capital.com
 • Ulica:        Ružová dolina 25
 • Mesto:     82109 Bratislava

PARTNERS INVESTMENTS

 • Tel.:          +421 232 002 732
 • E-mail:     info@partnersinvestments.sk
 • Ulica:       Slávičie údolie 106
 • Mesto:      811 02 Bratislava

finax

 • Tel.:         02/2220 0358
 • E-mail:     klient@finax.sk
 • Ulica:        Bajkalská 19B
 • Mesto:     821 01 Bratislava

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

 • Tel.:         0910 111 888
 • E-mail:     ombudsman@slsp.sk
 • Ulica:       Tomášikova 48
 • Mesto:     832 37 Bratislava

Proxenta

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:     N/A
 • Mesto:     N/A

HABERL

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:     N/A
 • Mesto:     N/A

Winners Investments, o.c.p., a.s.

 • Tel.:       N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:     N/A
 • Mesto:     N/A

Across

 • Tel.:         +421 (2) 5824 0300
 • E-mail:     recepcia@across.sk
 • Ulica:       Zochova 3
 • Mesto:     811 03 Bratislava

European Investment Centre

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     info@eic.eu
 • Ulica:       Tomášikova 64
 • Mesto:     831 04 Bratislava

Unicredit bank

 • Tel.:         02 495 02 366
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       Šancova 1/A
 • Mesto:     813 33 Bratislava

Capital Markets

 • Tel.:         +421 2 2070 6880
 • E-mail:     info@capitalmarkets.sk
 • Ulica:       Pribinova 6
 • Mesto:     811 09 Bratislava

IN Equity Slovakia, o.c.p., a.s.

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:     N/A
 • Mesto:     N/A

SOPHISTIC Pro finance

 • Tel.:         0911 696 333
 • E-mail:     info@spfinance.sk
 • Ulica:       Na Karasiny 25
 • Mesto:     971 01 Prievidza

TRITON Plus

 • Tel.:         0905 871 691
 • E-mail:     lengyel@tritonplus.sk
 • Ulica:       Rozmarínová ul. 4
 • Mesto:     945 01 Komárno

EUROLIVE plus

 • Tel.:         +421 948 288 659
 • E-mail:     office@euroliveplus.sk
 • Ulica:       Ružová dolina 6
 • Mesto:     821 08 Bratislava

Finportal

 • Tel.:         +421 905 540 219
 • E-mail:     info@finportal.sk
 • Ulica:       Pribinova 4
 • Mesto:     811 09 Bratislava

Allen & Overy

 • Tel.:         +421 2 5920 2400
 • E-mail:     bratislava@allenovery.com
 • Ulica:       Eurovea Central 1
 • Mesto:     Bratislava

Iad Investments

 • Tel.:         +421 2 3352 6923
 • E-mail:     covk@iad.sk
 • Ulica:       Malý trh 2/A
 • Mesto:     811 08 Bratislava

Swiss Life Select

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

Medical&Financial Consulting

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

pspb s.r.o.

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

FIN4YOU

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

Finanzpartner

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

Proxenta Broker, s.r.o.

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CP SR, a.s.

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

SWELL Financial Group a.s.

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A

Wealth Effect Management a.s.

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       N/A
 • Mesto:     N/A