AOCP organizuje pre svojich členov ako aj širokú odbornú i laickú verejnosť množstvo odborných podujatí. Organizované podujatia sú zamerané predovšetkým na oblasť zákonov finančného trhu, zdaňovania operácií s cennými papiermi ako aj investovaniu na kapitálovom trhu.Viac ...

AOCP ponúka všetkým finančným agentom v oblasti finančného sprostredkovania možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie v súlade so zákonom o finančnom sptoredkovaní.Viac ...