- Odborné skúškyZákladné infoE-SkúškaTermínyVyhodnotenieCvičné testyE-LearningOdborné podujatiaGDPR


Základné informácie a záväzné podmienky


Oznam pre záujemcov o skúšky


Asociácia obchodníkov s cennými papiermi je pripravená organizovať odborné skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v rámci všetkých sektorov finančného trhu.

AOCP bude vyhlasovať termíny odborných skúšok priebežne s prihliadnutím na počet potencionálnych záujemcov o vykonanie odbornej skúšky.

V prípade záujmu o vykonanie odbornej skúšky pre väčšie skupiny osôb (desiatky až stovky osôb) v rámci jednej spoločnosti je AOCP pripravená zabezpečiť výkon odbornej skúšky po predchádzajúcej dohode s danou spoločnosťou s cieľom výjsť maximálne v ústrety potrebám a požiadavkam danej spoločnosti. V takomto prípade odporúčame potencionálnym záujemcom aby sa kontaktovali na AOCP v záujme dojednať vhodný termín a podrobnosti výkonu odborných skúšok.


Kontaktné údaje na AOCP

Čajakova 18, 811 05 Bratislava

mobil: 0905 531 112, mail: aocp@aocp.sk