- Odborné skúškyZákladné infoE-SkúškaTermínyVyhodnotenieCvičné testyE-LearningOdborné podujatiaGDPR


Základné informácie a záväzné podmienky


AOCP je organizáciou poverenou na výkon odborných skúšok


Na základe rozhodnutia gevernéra NBS zo dňa 23.8.2010 je Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) s účinnosťou od 1. septembra 2010 organizáciou poverenou na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti organizovaných v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

AOCP získala uvedené poverenie na základe predloženého projektu zabezpečenia výkonu odborných skúšok.

AOCP má mnohoročné bohaté skúsenosti so zabezpečovaním odborných skúšok vykonávaných v oblasti finančného trhu na základe zákona, nakoľko v rokoch 2002 až 2009 zabezpečovala AOCP výkon odborných skúšok pre sprostredkovateľov investičných služiebna základe osobitného poverenia Úradom pre finančný trh a násl. NBS

AOCP ako profesna organizácia združujúca licencovaných obchodníkov s cennými papiermi pôsobi na domácom finančnom trhu od roku 1995, pričom v súčastnosti združuje celkom 16 členov.

AOCP je pripravená zabezpečovať výkon odborných skúšok pre všetky sektory finančného trhu a zároveň je pre prípadných záujemcov pripravéná zabezpečovať aj osobitné finančné vzdelávanie v sektore kapitálového trhu.