- Odborné skúškyZákladné infoE-SkúškaTermínyVyhodnotenieCvičné testyE-LearningOdborné podujatiaGDPR


Základné informácie a záväzné podmienky


Pre koho je odborná skúška určená a dokedy je povinný ju vykonať


Odbornú skúšku musia úspešne vykonať všetky osoby, na ktoré zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve kladie požiadavku na stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, a to v každom sektore, v ktorom vykonávajú (osoby s oprávnením na výkon činnosti získaným počas roka 2010 alebo skôr) alebo majú záujem vykonávať činnosť.

Osoby, ktoré vykonávali finančné sprostredkovanie alebo poradenstvo už pred 1. januárom 2010, a tí, ktorí získali oprávnenie na výkon činnosti počas roka 2010, musia odbornú skúšku úspešne absolvovať najneskôr do:

• 30. septembra 2011, ak ide o podriadených finančných agentov (fyzická osoba, resp. člen štatutárneho orgánu) a zamestnancov samostatných finančných agentov – požiadavka na stredný stupeň odbornej spôsobilosti,

• 31. decembra 2011, ak ide o samostatných finančných agentov (fyzická osoba, resp. člen štatutárneho orgánu alebo vedúci zamestnanec) a zamestnancov finančných poradcov – požiadavka na vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,

• 31. marca 2012, ak ide o finančných poradcov (fyzická osoba, resp. člen štatutárneho orgánu alebo vedúci zamestnanec) – požiadavka na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Po uplynutí prechodných lehôt je potrebné zložiť odbornú skúšku, ako i spĺňať všetky ostatné zákonné požiadavky na odbornú spôsobilosť, pred podaním žiadosti o udelenia povolenia (licencované subjekty), pred podaním návrhu na zápis do registra (podriadené zložky), resp. pred začiatkom výkon činnosti (zamestnanci).