- Skúška elektronickou formou


Poučenie k dištančnej skúške:  poucenie.mp3


Prihlásenie na test ...
Rodné číslo: 
ID účastníka: 
Prístupový kód: