- Osobitné finančné vzdelávanie (OFV) formou E-LearningZákladné informácieOdborné skúškyOdborné podujatiaGDPR


Login - prihlásenie do systému E-Learning   28.09.2023 09:35:49


  Registrácia nového účastníka a výber spoplatnených kurzov OFV  

  AML - vstup do AML E-Learningu pre zjednané firmy                           Vstup E-learningu (OFV, AML, Inv. akademia)


  Rodné číslo:  


Po vstupe sú k dispozícií osvedčenia o absolvovaných skúškach
a OFV vrátane faktúr spolu s termínmi konca ich platnosti.

 Návod postupu pri registrácii a absolvovaní OFV   Návod.pdf
AOCP poskytuje OFV formou elearningu vo všetkých stupňoch a sektoroch.

Miestom pokytovania OFV je výlučne internetova aplikácia
dostupná na www.aocp.sk v časti finančné vzdelávanie