Aocp organizuje odborné skúšky

Vstúpte

Poverenie

Na základe rozhodnutia guvernéra NBS zo dňa 23.8.2010 je Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) s účinnosťou od 1. septembra 2010 organizáciou poverenou na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti organizovaných v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Typy skúšok

AOCP organizuje odborné skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti vo všetkých sektoroch finančného trhu a to konkréktne v sektoroch


  • Poistenia a zaistenia
  • Poskytovania úverov
  • Prijímania vkladov
  • Kapitálového trhu
  • Doplnkového dôchodkového sporenia
  • Starobného dôchodkového sporenia

Skúšky na mieru

V prípade záujmu o zabezpečenie výkonu odborných skúšok pre skupinu osôb mimo stanovených termínov a miest konania skúšok je možné po vzájomnej dohode zabezpečiť zo strany AOCP aj samostatný tzv. firemný termín skúšok. V prípade záujmu o takýto termín skúšok je potrebné sa obrátiť priamo na AOCP. Všetky informácie týkajúce sa odborných skúšok nájdete tu.