preferujeme transparentnosť

Semináre a konferencie

AOCP organizuje pre svojich členov ako aj širokú odbornú i laickú verejnosť množstvo odborných podujatí. Organizované podujatia sú zamerané predovšetkým na oblasť zákonov finančného trhu, zdaňovania operácií s cennými papiermi ako aj investovania na kapitálovom trhu. Osobitnou kategóriou podujatí je organizovanie medzinárodnej konferencie určenej pre individuálnych a inštitucionálnych investorov ako aj finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. V prípade záujmu je možné dojednať si s asociáciou pre skupinu účastníkov aj individuálne podujatie podľa požiadaviek a na mieru zadávateľa.Aktuálny zoznam pripravovaných podujatí