preferujeme transparentnosť

Prečo sa stať členom


Základné výhody členstva v AOCP spočívajú predovšetkým v:


  • Informovanosti o pripravovaných zmenách zákonov a noriem regulujúcich činnosť členov asociácie
  • Možnosti spolupodieľať sa na príprave a pripomienkovaní dôležitých právnych noriem
  • Prístupe ku všetkým materialom asociácie
  • Možnosti poskytovať a zdieľať všetky spoločné materiály AOCP a získavať informácie dôležité pre svoju činnosť prostredníctvom asociácie
  • Možnosti delegovať svojich zástupcov do orgánov asociácie
  • Bezplatnom resp. zvýhodnenom vstupe na všetky asociáciou organizované odborné podujatia
  • Ochrane spoločných záujmov a cieľov zo strany asociácie