preferujeme transparentnosť

Osobitné finančné vzdelávanie

AOCP ponúka všetkým finančným agentom v oblasti finančného sprostredkovania možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní. Osobitné finančné vzdelávanie (OFV) pokrýva všetky úrovne (základnú, strednú aj vyššiu ) v sektoroch


  • Poistenia a zaistenia
  • Poskytovania úverov
  • Prijímania vkladov
  • Kapitálového trhu
  • Doplnkového dôchodkového sporenia
  • Starobného dôchodkového sporenia

Osoby, ktoré absolvujú odborné skúšky podriadených finančných agentov v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve prostredníctvom AOCP majú možnosť objednať si prístup do OFV za zvýhodnených podmienok so zľavou 75 %. Podrobné informácie o podmienkach a aktuálnom cenníku jednotlivých kurzov nájdete

tu.