Spájame spoločné hodnoty

Členmi Asociácie obchodníkov s cennými papiermi sú najvýznamnejšie spoločnosti domáceho kapitálového trhu vlastniace oprávnenie na poskytovanie investičných služieb. Členovia asociácie sa zaviazali dodržiavať Etický kódex člena AOCP.J&T Banka

 • Tel.:         +421 908 999 805
 • E-mail:     jt@banka.sk
 • Ulica:       Dvořakovo nábrežie 8
 • Mesto:     821 02 Bratislava

ČSOB

 • Tel.:         02 596 68 430
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       Michalská 18
 • Mesto:      815 63 Bratislava

Privatbanka

 • Tel.:         02 322 66 611
 • E-mail:     zelina@privatbanka.sk
 • Ulica:       Einsteinova 25
 • Mesto:     851 01 Bratislava

Fio banka

 • Tel.:         0915 576 242
 • E-mail:     fio@fio.sk
 • Ulica:       Nám. SNP 21
 • Mesto:     811 01 Bratislava

POŠTOVÁ BANKA

 • Tel.:         0850 111 666
 • E-mail:     info@pabk.sk
 • Ulica:       Dvořákovo nábrežie 4
 • Mesto:     818 02 Bratislava

Infinity Capital Group

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     info@infinitycapital.sk
 • Ulica:       Štúrova 11
 • Mesto:     811 02 Bratislava

Arca Brokerage House

 • Tel.:         02 582 53 575
 • E-mail:     sluzby@salveinvestments.sk
 • Ulica:       Plynárenská 7/A
 • Mesto:     824 60 Bratislava

VÚB

 • Tel.:         02 485 55 970
 • E-mail:     kontakt@vub.sk
 • Ulica:       Mlynské nivy 1
 • Mesto:     829 09 Bratislava

Dlhopis

 • Tel.:         02 502 29 515
 • E-mail:     info@dlhopisocp.sk
 • Ulica:       Trnavská cesta 100
 • Mesto:     821 10 Bratislava

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

 • Tel.:         0910 111 888
 • E-mail:     ombudsman@slsp.sk
 • Ulica:       Tomášikova 48
 • Mesto:     832 37 Bratislava

European Investment Centre

 • Tel.:         N/A
 • E-mail:     info@eic.eu
 • Ulica:       Tomášikova 64
 • Mesto:     831 04 Bratislava

Unicredit bank

 • Tel.:         02 495 02 366
 • E-mail:     N/A
 • Ulica:       Šancova 1/A
 • Mesto:     813 33 Bratislava

Capital Markets

 • Tel.:         +421 2 2070 6880
 • E-mail:     info@capitalmarkets.sk
 • Ulica:       Pribinova 6
 • Mesto:     811 09 Bratislava

FLcon

 • Tel.:         +421 905 534 996
 • E-mail:     t.seils@flcon.sk
 • Ulica:       Za kasárňou 1
 • Mesto:     Bratislava

SOPHISTIC Pro finance

 • Tel.:         0911 696 333
 • E-mail:     info@spfinance.sk
 • Ulica:       Na Karasiny 25
 • Mesto:     971 01 Prievidza

TRITON Plus

 • Tel.:         0905 871 691
 • E-mail:     lengyel@tritonplus.sk
 • Ulica:       Rozmarínová ul. 4
 • Mesto:     945 01 Komárno

EUROLIVE plus

 • Tel.:         +421 948 288 659
 • E-mail:     office@euroliveplus.sk
 • Ulica:       Ružová dolina 6
 • Mesto:     821 08 Bratislava

INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT

 • Tel.:         + 421 232 661 660
 • E-mail:     office_sk@i-c-m.li
 • Ulica:       Industriering 14
 • Mesto:     9491 Ruggell Liechtenstein